L'Alzina del Quelàs - Miralcamp

Vaya al Contenido
L'alzina del Quelàs
Els anys i l’enclavament on està situada l’han fet única i especial en la nostra comarca. Una alzina amb nom propi, amalgamada d’història, llegenda i tradició.
Situada al cim d’un turó, on es divisa pràcticament tot el Pla d’Urgell.  Es troba a pocs quilòmetres de Miralcamp, a prop de la Font del Tord i al capdamunt de l’embassament de la bòbila. Just al seu costat passa la carrerada, via antiga de comunicació pels vianants de ferradura que viatjaven de Barcelona a Saragossa.  
Les seves característiques principals són:
La base del tronc mesura 4,6 m de circumferència. A uns cinquanta centímetres de terra, el tronc principal es divideix en tres branques de 2,35 m de perímetre cada una. La capçada aconsegueix els 24 m, l’alçada és de 20 m i tot el voltant de l’arbre fa aproximadament, uns 120 m.
Les alzines tenen un creixement molt lent. Segons els tècnics poden créixer uns 2 mil·límetres de radi a l’any. L’edat d’una alzina és bastant difícil de determinar. Així doncs, tenint en compte les anteriors consideracions, l’alzinera del Quelàs pot tenir entre 600 i 700 anys, per tant la converteix en l’arbre més vell de la comarca. Podem dir amb certesa que la seva ombra sempre ha estat apreciada per ramaders i transeünts que feien en ella parada obligatòria, per descansar dels llargs trajectes fets a lloms de mules i cavalls. Segons ens contaven els nostres avantpassats, als voltants de l’any 1800, sota el seu recer hi reposà l’heroïna Agustina d’Aragó, en un viatge des de Fulleda (població natal dels seus pares) a Saragossa.
Regreso al contenido